Działalność Pedagoga

 

 

KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚW MIKOŁAJEM !!!

W myśl przesłania, „iż każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem”, młodzież Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego z Zawiercia zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę pluszaków dla młodszych kolegów i koleżanek z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.

Zaangażowani w akcję uczniowie osobiście przekonali się, że najlepszym prezentem dla świata na święta jest realizacja przez ludzi humanistycznych przesłań np.:  „mniej mówmy, a więcej działajmy” – zatem działają:

 J. Stankowska, nauczycielka z Dunikowskiego, I. Kamińska i M. Żarnowiecki z Grzegorzewskiej oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego.

 

 

IV edycja konkursu "Wartościowa Wycieczka Szkolna"

IV edycja odbyła się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz marszałków 11 województw. Tym razem formuła konkursu została rozszerzona także o wyjazdy 1-dniowe, aby organizatorzy krótszych wycieczek także mieli szanse na wyróżnienie. Wśród partnerów konkursu znalazły się między innymi Warszawska Izba Turystyki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

20 listopada 2015r w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się uroczysta gala na której ogłoszono zwycięzców IV edycji konkursu „Wartościowa Wycieczka Szkolna”. W konkursie pod patronatem Minsterstwa Sportu i Turystyki jak co roku wzięli udział nauczyciele z całej Polski. Najlepsi pojadą w nagrodę na Maltę.

Nasi nauczyciele zajęli zaszczytne trzecie miejce i startowali po raz pierwszy w tym konkursie.

wws1

Celem organizowanego konkursu było wyróżnienie nauczycieli szczególnie zaangażowanych w organizowanie wartościowych wyjazdów dla młodzieży szkolnej. 
Jury zwracało uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób wycieczka rozbudzała motywację do nauki, integrowała klasę i wspierała rozwój emocjonalny uczestników. Niemniej ważne było zastosowanie innowacyjnych metod nauczania niedostępnych w szkole i to w jaki sposób wyjazd współgrał z programem nauczania.

wws15

Wśród wyróżnionych wycieczek znalazły się zarówno wyjazdy krajowe jak i zagraniczne organizowane przez szkoły podstawowe, gimnazja i licea, a także szkoły z oddziałami integracyjnymi, gdzie uczą się także niepełnosprawni.
 

wws7

Pomysłowość nauczycieli właściwie nie miała granic. Pani Ewa laureatka w kategorii "Wycieczki krótkie" aktywnie działajaca w bractwie rycerskim zorganizowała dla dzieci ze szkoły podstawowej pobyt w grodzie rycerskim w Byczynie. Uczniowie spędzili 3 dni w średniowiecznych komnatach, a na co dzień zajmowali się między innymi czerpaniem papieru, wyrobem świec i tkaniem na krosnach. Oprócz poznawania rzemiosła nie zabrakło czasu na zabawę, również nawiązującą do wieków dawnych – uczniowie poznawali dawne tańce dworskie, plebejskie gry i zabawy oraz rycerskie łamigłówki. Instruktorzy z Węgier i Białorusi zaproszeni specjalnie na to spotkanie pokazywali dzieciom również jak miotać włócznią i strzelać z łuku.

wws19

Wiele nagrodzonych wycieczek miało swój wyraźny motyw przewodni. Licealiści z Gdyni udali się w podróż śladami Alberta Einsteina odwiedzając kolejno Zurych, Berno i Genewę oraz Ulm – miejsce urodzenia wybitnego naukowca. Największą atrakcją było jednak zwiedzanie Europejskiego Centrum Badań Jądrowych – CERN. Bardzo dobrym pomysłem okazała się także wycieczka do Wrocławia z motywem krasnoludków. Oprócz poszukiwania krasnali na terenie miasta zadaniem uczniów było także przygotowanie przedstawienia „Królewna Śnieżka”.

wws26

W każdej wycieczce uczniowie brali aktywny udział, a nie tylko słuchali przewodnika. 
Dzieci rywalizowały ze sobą wykonujac różne zadania, szukajac punktów na mapie, startując 
w konkursach czy samodzielnie przygotowując niektóre punkty programu. Na wyjazdach zagranicznych realizowane były także warsztaty językowe. Dzieci brały udział w zajęciach razem z rówieśnikami z Grecji i Izraela, mieszkały u brytyjskich rodzin podczas 6-dniowego wyjazdu do Londynu albo pytały o drogę mieszkańców niemieckiego miasteczka i... uczyły ich śpiewać polską piosenkę.

wws20

Konkurs „Wartościowa Wycieczka Szkolna” pokazał, że nauczyciele mają  nieograniczoną wyobraźnię i niemałe zdolności organizacyjne. Wśród zwycięzców znalazło się wielu nauczycieli startujących w konkursie po raz pierwszy. To tylko pokazuje, że jest coraz więcej pracowitych i zaangażowanych pedagogów, którzy doceniają rolę wycieczek szkolnych w procesie kształcenia i imponują młodzieży.

wws17a

Podczas gali nauczyciele mieli okazję zaprezentować swoją wycieczkę i opowiedzieć o jej organizacji, przebiegu czy swojej motyweacji do działania. Każdy o swojej wycieczce opowiadał z pasją i niezwykłym zaangażowaniem.


Kolejna edycja konkursu już we wrześniu 2016. Więcej informacji znajduje się na stronie www.konkurs.atas.pl 

 

NASZE PUBLIKACJE

Cykl naszych ciekawych, opartych na metodzie projektu, wychowawczo-edukacyjnych podróży, spotkań i gawęd, poznawanie swojej Małej Ojczyzny-Zawiercia, zakończył się wydaniem przez nauczycieli – organizatorów, broszury zatytułowanej: „Wśród różnych społeczności zawierciańskich”. Można w niej odnaleźć opisy naszych przygód i niezmiernie pouczających rozmów odbytych z ludźmi z pasją. Te ciekawe zajęcia, wyjazdy i spotkania kształtowały u uczniów tolerancję, wrażliwość, empatię, otwartość i zrozumienie dla inności drugiego człowieka.  

LINK DO PLIKU !!!

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

„ŻYJMY ZDROWO, BEZPIECZNIE I AKTYWNIE

 

CO DALEJ ABSOLWENCIE?

7 marca 2014r. uczniowie kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, uczestniczyli w warsztatach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Zajęcia z doradcą zawodowym mgr Urszulą Dembowską weszły już w tradycję naszej szkoły. Nauczyciele: I. Kamińska i G. Krasowski, rokrocznie wraz z młodzieżą, uczestniczą w warsztatach aktywizujących uczniów, doskonalących ich umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, autoprezentacji. Zajęcia te przybliżają również uczniom pracę samego urzędu oraz doradcy zawodowego.

 

SPOTKANIA UCZNIÓW Z LITERATURĄ

Następną chlubną tradycją naszej szkoły są spotkania literackie z zawierciańską poetką panią Haliną Kulą-Żmudą. W dniu 2.12.2013r. takie spotkanie połączone z warsztatami literackimi dla uczniów, odbyło się  w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu. Tym razem pani Halina przybliżyła młodszym uczniom szkoły twórczość poety – Juliana Tuwima.

W dniu 19.11.2014 r. uczniowie „Grzegorzewskiej” znów przybyli do Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu,  tym razem na spotkanie z postacią Oskara Kolberga. O tym fascynującym człowieku i jego pracy etnograficznej opowiadała uczniom nasza zaprzyjaźniona poetka pani  Halina Kula – Żmuda. Rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga, stąd właśnie nasze zainteresowanie tą znaczącą dla kultury polskiej postacią.

 

UCZNIOWIE „GRZEGORZEWSKIEJ” POZNAJĄ RELIGIE ŚWIATA

Nauczycielki: K. Orszulak i I. Kamińska, rozpoczęły w roku szkolnym 2013/14 nowy cykl wycieczek edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkoły. Cykl poświęcony jest poznawaniu Wielkich Religii Świata i  ma na celu edukowanie uczniów do tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka bez względu na jego rasę i wyznanie oraz szeroko pojęty ekumenizm.

Swoją wędrówkę rozpoczęłyśmy od chrześcijaństwa, które jest jedną z głównych religii monoteistycznych świata. Współcześnie wyróżnia się trzy wielkie nurty chrześcijaństwa są to: katolicyzm, protestantyzm i prawosławie.

Na lekcjach religii prowadzonych przez mgr K. Orszulak, uczniowie poznają katolicyzm i umacniają swoją wiarę oraz miłość do Boga, matki Chrystusa i Jego Syna.

Na pierwszej wycieczce edukacyjno – wychowawczej, uczniowie poznali  Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego oraz  Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej koło Krakowa. Po drodze do Sanktuarium zwiedziliśmy także ruiny Zamku Tenczyn we wsi Rudno oraz miasto Olkusz.

 

SPOTKANIA UCZNIÓW SZKOŁY Z KULTURĄ I SZTUKĄ

W dniu 12 kwietnia 2014r. uczniowie naszej szkoły wystąpili z programem artystycznym  w Restauracji „Ariel” w Krakowie. Prócz śpiewu chóralnego, zaprezentowaliśmy także recytacje utworów poetyckich naszej zaprzyjaźnionej poetki pani Haliny Kuli-Żmudy. Występ odbył się pod hasłem: „Sztuka jest anielską modlitwą …”

Na specjalne zaproszenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia wZawierciudnia 16 maja 2014r. nasz szkolny chór i recytator - Bartłomiej Urbańczyk, zaprezentowali „arielowski” program artystyczny. Również w naszym mieście - Zawierciu, okazał się on ciekawy i inspirujący dla zgromadzonej publiczności, która gromkimi oklaskami nagrodziła artystów szkolnych. Zaprezentowaliśmy piosenki żydowskie oraz klasykę polską z repertuaru M. Grechuty i Kayah a Bartłomiej Urbańczyk deklamował wiersze pani Haliny Kuli-Żmudy.

W dniu 09 maja 2014r. zorganizowaliśmy Wernisaż pt.: „Mistrz i jego uczeń-otwórz się na moją twórczość”, prac plastycznych uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły. Odbył się on w przepięknych XIX-wiecznych wnętrzach sosnowieckiego Pałacu Dietla. Honorowy patronat nad imprezą objął Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber. Kuratorami wystawy, którą można było podziwiać w obiekcie przez tydzień, byli właściciele pałacu państwo Stanisław i Ewa Kulisiowie.  Na wspaniałą uroczystość przybyli licznie rodzice i opiekunowie wraz z naszymi artystami szkolnymi, a także: opiekun pałacu i konserwator zabytków - pan Ryszard Szymonowicz z małżonką, artysta plastyk - Czesław Gałużny, inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu pani Grażyna Mazur. Nie zabrakło również Dyrekcji naszej szkoły - pana Waldemara Karonia i pani Ewy Trąbskiej. Wernisaż uświetnił występ artysty muzyka z Dąbrowy Górniczej- Miro-Witka, który na tę okoliczność przygotował specjalny repertuar. Naszych młodych artystów prowadziła i była dla nich mistrzem, artysta plastyk z  „Grzegorzewskiej” -  Grażyna Kost - Dratwa.

Celem wernisażu było zaprezentowanie twórczości artystycznej uczniów niepełnosprawnych szerokiej publiczności, rozwijanie u uczniów talentów oraz pasji plastycznych i uwrażliwianie ich na piękno otaczającego nas świata. Uczniowie biorący udział w takich wspaniałych przedsięwzięciach mają wyższe poczucie swojej wartości, znikają ich kompleksy, nieśmiałość a pojawiają się pewność siebie, otwartość i życzliwość dla ludzi.

 

W czasie trwania XII Święta Ciulimu-Czulentu w Lelowie, nasi młodzi artyści prezentowali swój dorobek artystyczny w Restauracji Regionalnej „Lelowianka”. Można było wraz z nimi i nauczycielami koordynującymi spróbować swych sił na warsztatach plastycznych. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem, podobnie jak nasze stoisko, na którym sprzedawane były wyroby uczniów niepełnosprawnych i podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „ Z DOBREGO SERCA” działającego przy szkole. Wszystkich, którzy wspólnie z nami malowali, serdecznie zapraszamy na podziwianie swoich obrazów w styczniu 2015 r. do Restauracji Regionalnej „Lelowianka”.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

„ ŻYJMY ZDROWO, BEZPIECZNIE I AKTYWNIE”

W dniu 15 października 2013r. odbyło się na terenie naszej szkoły spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Zawierciu.

Uczniowie aktywnie włączyli się do zajęć profesjonalnie prowadzonych przez funkcjonariuszy oraz doskonale bawili się z „Warcikiem”. Poprzez zabawę uczniowie sprawniej i chętniej zapoznawali się z zasadami bezpiecznych zachowań, dbania o swoje środowisko, ekologię oraz zdrowie.

 

W dniu 7 stycznia 2014r. mogliśmy gościć w naszej szkole pracowników Oświaty Zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych skierowanym do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 Celem programu jest:

-rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej;

- zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz spożywania alkoholu;

- informowanie o istniejącym prawodawstwie dotyczącym w/w problemów.

Organizatorami spotkania byli: mgr Małgorzata Mikoda - pielęgniarka szkolna oraz nauczyciele z Zespół do spraw Bezpieczeństwa.

 

W dniu 13 stycznia 2014r. w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne uczniów z  funkcjonariuszami Policji z Wydziału Ruchu Drogowego: asp. szt. M. Marczykiem i st. sierż. M. Zimnikiem oraz z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii:  asp. R. Gocem z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Z uwagi na fakt,  iż  w tym roku wchodzą w życie przepisy ustawy mówiące o obowiązkowym noszeniu elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym, uczniowie szkoły zostali zaopatrzeni w takie właśnie odblaski. Zostały one ufundowane przez:  Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Komendę Powiatową Policji  w Zawierciu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oddział  w Zawierciu

W dniu 26 marca 2014r. spotkaliśmy się ponownie na terenie szkoły z funkcjonariuszami Policji, a także terapeutą MONAR-u oddział w Częstochowie, aby przybliżyć tym razem młodzieży z „Grzegorzewskiej” problem uzależnień od środków psychoaktywnych, alkoholu i przypomnieć o nadal istniejącym zagrożeniu zakażenia wirusem HIV. „Takie zajęcia edukacyjno- profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy Policji oraz terapeutów praktyków, są nieocenionym dopełnieniem edukacji do bezpieczeństwa i szeroko pojętej profilaktyki oraz wychowania” – twierdzą zgodnie dyrekcja szkoły i nauczyciele z Zespołu ds. Bezpieczeństwa, organizatorzy wielu takich spotkań i inicjatyw na terenie placówki.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl