MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

 

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej na plakat

pt.: „Lato się do nas uśmiecha – letnie podróże wymarzone…”,

organizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu.

 

1. CELE KONKURSU:

  • propagowanie działań na rzecz ekologii w naszym regionie oraz zachowań proekologicznych,
  • rozwijanie wyobraźni i zdolności intelektualnych dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży ze szkół specjalnych,
  • rozwijanie zdolności manualnych młodzieży ze szkół specjalnych.

 

2. ADRESAT:

- uczniowie klas gimnazjalnych I - III - specjalnych.

 

3. TEMATYKA PRACY KONKURSOWEJ:

• grafika komputerowa (rysunek, plakat) opracowana przez jednego ucznia na temat:

„Lato się do nas uśmiecha – letnie podróże wymarzone…”;

• prace powinny być wykonane samodzielnie w programie graficznym Paint i zapisane w formacie JPG;

• wielkość prac: wielkość 1024 x 768 pix, maksymalna pojemność 15 MB;

• nie dopuszcza się użycia klipartów, fotomontażu, itp.;

• nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię autora oraz klasę, (np. Kowalski Jan – 4 klasa);

• prace należy dostarczyć w postaci elektronicznej na wskazany adres mailowy.

 

4. TERMINY:

• Pracę w postaci elektronicznej wraz z opisem należy przesłać na adres:   gloweczka@interia.pl

  do dnia 15 czerwca 2018 roku

• Razem z plikiem rysunku należy przesłać zgłoszenie do konkursu, plik ze wzorem zgłoszenia (w Excelu)  

przesłaliśmy razem z regulaminem, nazwa tego pliku powinna być taka sama jak nazwa pliku z wykonaną pracą. Należy także wypełnić oświadczenie, które również przesłaliśmy. Wypełnione oświadczenie należy zeskanować i odesłać pocztą elektroniczną razem z pozostałymi plikami (w tej części liczymy na pomoc szkolnych informatyków).

 

5. Nie spełnienie warunków z punktu 2, 3 i 4 spowoduje, że praca nie będzie oceniana w konkursie.

 

6. OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

• estetyka wykonania pracy

• oryginalność pomysłu

• zgodność z tematem

• kompozycja

• wykorzystanie narzędzi programu graficznego Paint.

 

7. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ:

• nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II i III miejsca

• wystawę pokonkursową w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu, ul. Rataja 29a

• wyniki konkursu oraz prezentacja zwycięskich w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy: mgr Sławomir Głowacz i mgr Mariola Wacowska - Lech  

Uwaga: Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela mgr Sławomir Głowacz pod adresem mailowym:   gloweczka@interia.pl

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl