Szkolny Logopeda

Zajęcia logopedyczne

 

Dalej chłopcy,hej dziewczyny.

Strójcie miny, róbcie miny!    

Grymas w grymas niech się wkręca     

mina minę niech popędza.      

Pracuj, pracuj nad wymową,      

byle dziarsko, byle zdrowo.

Język wąski jak u gada,

wykręcony w górę gada.    

Buzia sama się otwiera i nas wszystkich rozwesela!     

 

 

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzone są w ramach tzw.rewalidacji indywidualnej. Są bezpośrednio związane nie tylko z kształtowaniem mowy dziecka, ale całej jego osobowości.Uwzględniają w swych treściach całościowo przebiegający rozwój dziecka, jego wszystkie zaburzone funkcje.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie i w grupach.

Wady wymowy występują w złożonej postaci, jako zespoły różnych sprzężeń – oligofazja. Większosć uczniów przejawia duże problemy komunikacyjne.

Stopień niedorozwoju mowy rośnie wprost proporcjonalnie do stopnia upośledzenia umysłowego. Oznacza to, że im głębszy jest deficyt intelektualny, tym poziom opanowania kompetencji językowej i komunikacyjnej jest niższy.

Utrudniony jest w wielu przypadkach kontakt wzrokowy, obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego, apraksja oralna, ankyloglosje, dyslalie, zaburzenia kinestezji artykulacyjnej i wiele innych utrudniających komunikację.

Zajęcia obejmują niezbędne w rehabilitacji mowy ćwiczenia:

oddechowe, oddechowo-fonacyjne, ćwiczenia apratu artkulacyjnego,usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, logorytmiczne, prozodii mowy , ćwiczenia artykulacyjne zaburzonych głosek, słuchu  fonetycznegoi fonematycznego, ćwiczenia rozwijające słownictwo czynne i bierne,ćwiczenia umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artkulacyjnych, uwrażliwianie miejsc artykulacji.

W pracy na zajęciach korzystamy z klasycznych metod logopedycznych:

metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC,pedagogiki zabawy, metody dobrego startu i wielu innych, które są dostosowane do wad wymowy

 i uwzględnione w indywidualnych programach terapeutycznych uczniów.

Staram się, aby prowadzone zajęcia nie były dla dzieci przykrym doświadczeniem, ale poprzez elementy zabawy poszerzały drogę komunikacji

z otoczeniem,wpływały na jak pełniejszy rozwój komunikacji i przełamywały bariery komunikacyjne.

 

GALERIA - WEJDŹ  KONIECZNIE !

 

mgr Agnieszka Markiewicz

Neurologopeda i opiekun sali logopedycznej.

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl