Szkoła z tradycją

Konkurs internetowy „Szkoła z Tradycją” skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem( minimum 3 edycje). Konkurs  ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości.

Istotą tego projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot.          

Szkoła, biorąca udział w konkursie, może przedstawić  jeden projekt czyli jedno cykliczne działanie  uznane za tradycję szkolną ( czasem spośród wielu ).

 

Szkolni Koordynatorzy konkursu:

mgr Ewa Trąbska

mgr Grzegorz Krasowski

mgr Dorota wojciechowska

mgr Sławomir Głowacz

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl