Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY - SPECJALNA

3 - LETNIA

 

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Cykl kształcenia trwa 3 lata. Uczniowie mogą kształcić się do 24 roku życia.  
  


Potrzebne dokumenty:
     - orzeczenie Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego,
      - podanie,
      - życiorys,
      - świadectwo ukończenia gimnazjum,
      - karta zdrowia,
      - 3 fotografie /1 opisane/.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl