Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 3  - SPECJALNA 

3 - LETNIA

  

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Cykl kształcenia trwa 3 lata. Uczniowie mogą kształcić się do 24 roku życia.

 

ZAWODY W JAKICH KSZTAŁCIMY:
    
- Mechanik pojazdów samochodowych

- Piekarz

- Kucharz małej gastronomii

- Cukiernik

- Pracownik pomocniczy Obsługi Hotelowej

    

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom miejsca praktyk zawodowych ! 

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

-orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadgimnazjalnej,

-podanie,

-życiorys,

-świadectwo ukończenia gimnazjum,

-karta zdrowia,   

-orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu,

-3 zdjęcia /1 opisane/,

- wyniki z egzaminu po ukończeniu gimnazjum.

 

UWAGA!

Nazwy  zawodów  mogą  ulec  zmianie  w  związku  z  wejściem  w  życie  nowej  klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa  zawodowego.

Otwarcie  każdego  z  kierunków  wymaga  min. 5 chętnych  uczniów.

 

 

 

Absolwenci  szkoły kształcącej w zawodzie "pracownik pomocniczy obsługi hotelowej" zdobędą  umiejętności potrzebne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  •   prac porządkowych w części noclegowej hotelu,
  •   prac pomocniczych związanych z obsługą konsumenta,
  •   czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego,
  •   prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców, sporządzaniem potraw i napojów,
  •   prac związanych z działalnością pralni hotelowej,
  •   prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych,
  •   pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych,
  •   prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne.


Proces kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej pozwoli więc młodym ludziom, którzy posiadają lekki stopień niepełnosprawności, zdobyć  szeroki wachlarz umiejętności zawodowych i zwiększy ich szanse  na zdobycie odpowiedniej pracy.

 

Z poważaniem Waldemar Karoń

Dyrektor ZSiPS im. M. Grzegorzewskiej

oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom

„Z Dobrego Serca”

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl