PLAN dyżurów międzylekcyjnych 2017 / 2018 !!!

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

II PIĘTRO

+ półpiętra z lewej i prawej strony

STYPA

7.45 – 9.40

MILEJSKA

7.45 – 8.50

RUDY

9.35 – 10.35

DRABEK

10.25 – 10.35

CESARZ

11.20 – 12.30

DĄBROWSKA

11.20 – 13.20

BUBAK

13.15 – 14.10

KRASOWSKI

14.05 – 14.10

SZOTA

14.55 – 15.00

STYPA

7.45 – 9.40

MIKODA

7.45 – 10.35

RUDY

10.25 – 14.10

DĄBROWSKA

11.20 – 11.25

CESARZ

12.10 – 12.30

WACOWSKA

13.15 – 15.00

STYPA

7.45 – 9.40

ZASADA

7.45 – 8.50

MIŚTA

9.35 – 9.40

ZAWALSKA

10.25 – 12.30

CESARZ

10.25 – 12.30

MILEJSKA

13.15 – 14.10

WACOWSKA

13.15 – 15.00

STYPA

7.45 – 8.50

MIKODA

7.45 – 9.40

CESARZ

9.35 – 11.25

WALCZAK

10.25 – 11.25

ZAWALSKA

12.10 – 12.30

WOJCIECHOWSKA

12.10 – 15.00

PODLASEK

13.15 – 13.20

MIKODA

7.45 – 8.50

STYPA

7.45 – 9.40

DĄBROWSKA

9.35 – 10.35

ZAPOROWSKA

10.25 – 11.25

ZAWALSKA

11.20 – 13.20

CESARZ

12.10 – 13.20

Nauczyciel kończący zajęcia

 z dziećmi na piętrze

14.05 – 15.00

I PIĘTRO

+ półpiętra z lewej i prawej strony

MYŚLIWIEC

7.45 – 8.00

WÓJCIK

7.45 – 8.50

GRELA

7.45 – 9.40

KOCZUR

8.45 – 9.40

CHOLEWKA

9.35 – 10.35

DĄBROWSKA

10.25 – 10.35

PODLASEK

10.25 – 11.25

KACZMAREK

11.20 – 11.25

MIŚTA

11.20 – 12.30

JAGIELAK

12.10 – 15.00

BONISZEWSKA

12.10 – 13.20

ZAWALSKA

14.05 – 15.00

BUBAK

7.45 – 8.00  oraz  9.35 - 10.35

WÓJCIK

7.45 – 9.40

JAGIELAK

8.45 – 9.40

SZCZERBA

10.25 – 10.35

SZOTA

10.25 – 11.25  oraz  14.05 – 14.10

PACIEJ

11.20 – 11.25

KOCZUR

11.20 – 11.25

MILEJSKA

12.10 – 12.30

CHOLEWKA

12.10 – 13.20

BONISZEWSKA

12.10 – 13.20

BUBAK

13.15 – 13.20

GRELA

13.15 – 14.10

Nauczyciel kończący zajęcia

z dziećmi na piętrze

14.55 – 15.00

RUDY

7.45 – 8.00

HOJKA

7.45 – 8.00

JAGIELAK

8.45 – 9.40

PACIEJ

8.45 – 10.35

MAŁECKA

8.45 – 11.20

WÓJCIK

9.35 – 12.30

DĄBROWSKA

11.20 – 12.30

DRABEK

12.10 – 13.20

SZOTA

13.15 – 14.10

MYŚLIWIEC

13.15 – 14.10

Nauczyciel kończący zajęcia

z dziećmi na piętrze

14.55 – 15.00

MUSIALIK

7.45 – 8.00

ZAWALSKA

7.45 – 8.50

MAŁECKA

8.45 – 9.40

SZCZERBA

9.35 – 9.40

CHOLEWKA

9.35 – 11.25

ZAWALSKA

10.25 – 11.25

RUDY

10.25 – 10.35   oraz    12.10 – 13.20

BONISZEWSKA

11.20 – 11.25

MIŚTA

12.10 – 15.00

KRASOWSKI

14.05 – 14.10

KAMIŃSKA

14.55 – 15.50

WÓJCIK

7.45 – 8.00

JAGIELAK

7.45 – 9.40

CHOLEWKA

8.45 – 10.35

KOCZUR

8.45 – 10.35

SZCZERBA

11.20 – 11.25

DĄBROWSKA

11.20 – 11.25

BONISZEWSKA

11.20 – 13.20

PACIEJ

12.10 – 15.00

RUDY

13.15 – 14.10

ZAWALSKA

14.05 – 15.00

PARTER

(WG  -  Wejście główne i półpiętro , K  - cały korytarz obok ZEAS-u)

AJCHENLAUB   K

7.45 – 9.40

KOWALSKA   K

7.45 – 9.40

ŚWISTAK   K

10.25 – 10.35

KRZYSZTOFIK   K

10.35 – 11.25

CHOLEWKA   K

11.20 – 11.25

SZOTA   K

12.10 – 13.20

HOJKA   K

12.10 – 12.30   oraz   14.05 – 14.10

J. PODSIADŁO     K

13.15 – 13.20

Nauczyciel kończący zajęcia

 z dziećmi na piętrze

14.55 – 15.00

 

 

 

 

KACZMAREK   WG

7.45 – 8.00

KAMIŃSKA   WG

7.45 – 8.50

ZASADA   WG

8.45 – 10.35

MILEJSKA   WG

9.35 – 11.25

GRELA   WG

11.20 – 12.30

ZIOBRO   WG

12.10 – 13.20

PACIEJ   WG

13.15 – 15.00

 

AJCHENLAUB   K

7.45 – 11.25

KRZYSZTOFIK   K

7.45 – 9.40

ŚWISTAK   K

10.25 – 10.35

PIETRUSZKA   K

11.20 – 14.10

KRYNICKI   K

12.10 – 13.20

BUBAK   K

14.55 – 15.00

 

 

 

 

GRELA   WG

7.45 – 9.40

ZAWALSKA   WG

7.45 – 9.40

MILEJSKA   WG

10.25 – 10.35

MUSIALIK   WG

10.25 – 11.25

ZAPOROWSKA   WG

11.20 – 11.25

DĄBROWSKA   WG

12.10 – 13.20

MIŚTA   WG

12.10 – 14.10

ZASADA   WG

14.05 – 14.10

DRABEK   WG

14.55 – 15.00

SZCZEPANEK   K

(7.45 – 8.00)

KRZYSZTOFIK   K

7.45 – 10.35

HOJKA   K

8.45 – 11.25

ŚWISTAK   K

11.20 – 13.20

MIŚTA   K

12.10 – 12.30

PIETRUSZKA   K

13.15 – 15.00

 

 

 

 

CHUDEK   WG

7.45 – 8.00

KAMIŃSKA   WG

7.45 – 8.50

POMPKA   WG

8.45 – 11.25

GRELA   WG

9.35 – 9.40

BONISZEWSKA   WG

10.25 – 11.25

MYŚLIWIEC    WG

12.10 – 12.30

MADEJSKI   WG

12.10 – 15.00

ŻARNOWIECKI   WG

13.15 – 15.00

KOWALSKA    K

7.45 – 9.40

KRZYSZTOFIK   K

7.45 – 10.35

PIETRUSZKA   K

10.25 – 13.20

HOJKA   K

11.20 – 14.10

POMPKA   K

14.55 – 15.00

 

 

 

 

CHOLEWKA   WG

7.45 – 8.00

ZASADA   WG

7.45 – 10.35

WACOWSKA   WG

8.45 – 8.50

MUSIALIK   WG

9.35 – 10.35

MILEJSKA   WG

11.20 – 11.25

MYŚLIWIEC    WG

11.20 – 13.20

ŚWISTAK   WG

12.10 – 15.00

PIETRUSZKA   K

7.45 – 8.00

AJCHENLAUB   K

7.45 – 11.25

KOWALSKA   K

8.45 – 11.25

KRZYSZTOFIK   K

12.10 – 12.30

DĄBROWSKA     K

12.10 – 12.30

MYŚLIWIEC   K

13.15 - 13.20

HOJKA   K

13.15 – 14.10

Nauczyciel kończący zajęcia

 z dziećmi na piętrze

14.55 – 15.00

 

 

 

 

ZASADA   WG

7.45 – 10.35

ŚWISTAK   WG

7.45 – 11.25

GRELA   WG

11.20 – 13.20

KRYNICKI   WG

12.10 – 12.30

MUSIALIK   WG

13.15 – 15.00

KAMIŃSKA   WG

14.05 – 15.50

BOISKO

(jesień, zima - WG i półpiętro)

KRASOWSKI

7.45 – 8.00

J. PODSIADŁO

7.45 – 8.50

CHUDEK

8.45 – 11.25

POMPKA

9.35 – 13.20

MADEJSKI

12.10 – 12.30

WACOWSKA

13.15 – 15.00

ZASADA

7.45 – 8.50

POMPKA

7.45 – 10.35

GŁOWACZ

9.35 – 11.25

DRABEK

11.20 – 14.10

MADEJSKI

12.10 – 13.20

Nauczyciel kończący zajęcia

z dziećmi

14.55 – 15.00

ŚWISTAK

7.45 – 8.00

MUSIALIK

8.45 – 10.35

CHUDEK

8.45 – 11.25

GŁOWACZ

11.20 – 14.10

KRASOWSKI

12.10 – 13.20  oraz  14.55 - 15.00

KRYNICKI

7.45 – 8.00

PODLASEK

7.45 – 8.50

CHUDEK

8.45 – 11.25

DRABEK

9.35 – 9.40

GŁOWACZ

10.25 – 11.25  oraz  14.05 – 14.10

KRASOWSKI

12.10 – 12.30

Nauczyciel kończący zajęcia

z dziećmi

13.15 – 13.20 oraz 14.55 – 15.00

 

WACOWSKA

7.45 – 9.40

CHUDEK

8.45 – 8.50 oraz 10.25 – 10.35

MILEJSKA

9.35 – 11.25

WALCZAK

11.20 – 11.25

GŁOWACZ

12.10 – 12.30

KRASOWSKI

12.10 – 15.00

KRYNICKI

13.15 – 13.20

PIWNICA

(cały korytarz koło szatni)

BUBAK

7.45 – 8.50

PACIEJ

7.45 – 9.40

WACOWSKA

9.35 – 11.25

MYŚLIWIEC

10.25 – 12.30

KRYNICKI

12.10 – 13.20

MADEJSKI

13.15 – 15.50

SZOTA

14.05 – 14.10

CHUDEK

7.45 – 8.50

KACZMAREK

7.45 – 8.00

BUBAK

8.45 – 8.50

PACIEJ

9.35 – 10.35

MYŚLIWIEC

9.35 - 10.35

STANKOWSKA

11.20 – 12.30

MIŚTA

11.20 – 11.25

PODLASEK

12.10 – 12.30

ZASADA

13.15 – 13.20

WALCZAK

13.15 – 15.00

MUSIALIK

14.05 – 15.50

J. PODSIADŁO

7.45 – 8.00

MIŚTA

7.45 – 8.00 oraz 13.15 – 13.20

WACOWSKA

8.45 – 11.25

SŁAWIK

8.45 - 10.35

MIKODA

11.20 – 13.20

POMPKA

12.10 – 12.30

KRASOWSKI

14.05 – 14.10

Nauczyciel kończący zajęcia z dziećmi

14.55 – 15.00

KAMIŃSKA

7.45 – 8.50

PACIEJ

7.45 – 9.40

SŁAWIK

9.35 – 10.35

SZCZERBA

10.25 – 11.25

ŻARNOWIECKI

11.20 – 13.20

MADEJSKI

12.10 – 15.00

J. PODSIADŁO

7.45 – 8.50

KAMIŃSKA

7.45 – 8.50

CHUDEK

9.35 – 9.40

POMPKA

9.35 – 11.25

PODLASEK

10.25 – 12.30

MUSIALIK

12.10 – 12.30

MADEJSKI

13.15 – 14.10

DRABEK

13.15 – 15.00

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl