Sala Terapii INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

We wrześniu 2015r. otworzyliśmy w naszej szkole salę do terapii integracji sensomotorycznej i od tej chwili nasi uczniowie korzystają z tego typu zajęć terapeutycznych.

      Przygotowanie pomieszczenia na salę SI odbyło się dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli.  Zakup i montaż sprzętu do sali integracji sensomotorycznej został sfinansowany przez Stowarzyszenie „Z Dobrego Serca” działającego przy naszej szkole oraz przy udziale sponsorów.

 

Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie  i wiedzy o świecie.

 

Czym jest integracja sensoryczna?

Terapia SI to metoda stworzona w Stanach Zjednoczonych przez dr A. Jean Ayres. „Integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak aby mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu”. Za jej pomocą odbierane i przetwarzane są bodźce w celu wywołania właściwej reakcji. Zastosowanie terapii integracji sensorycznej wzmacnia i usprawnia rozwojową funkcję dziecka.

Co może poprawić?

v     zdolność uczenia się dziecka;

v     koncentrację uwagi;

v     sprawność motoryczną;

v     zachowanie;

v     jakość funkcjonowania dziecka.

Na czym polega terapia integracji sensorycznej ?

       Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia angażujące całe ciało oraz układ zmysłów (równowagi, dotyku, wzroku, węchu, smaku, czucia własnego ciała)

       Zajęcia odbywaja sie w sali przeznaczonej do terapii SI, a podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce wspierajace rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych strefach.

       Terapia ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia z terapeutą.

Dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności lecz wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, które pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania układu nerwowego.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl