Regulamin świetlicy

Ze świetlicy szkolnej ma prawo korzystać każdy uczeń.

Uczniowie przebywający w świetlicy są pod opieką wychowawcy świetlicy, mają prawo prosić wychowawcę o poradę, pomoc w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

Zapewniamy opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzamy warunki do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania prac domowych.

Prowadzimy działania kompensacyjno – profilaktyczno - wychowawcze, jak również pełnimy zastępstwa pod nieobecność nauczycieli.

W świetlicy odbywają się zajęcia czytelnicze w kąciku czytelniczym, które polegają na samodzielnym głośnym czytaniu  bajek, opowiadań i  wierszy.

W świetlicy działa koło plastyczne, które rozwija umiejętności manualne, fantazję i wyobraźnię, wyzwala ekspresję twórczą. Uczestnicy w ramach tego koła wykonują dekorację świetlicy oraz okazjonalnie na konkursy szkolne. Oprócz tego przygotowują materiały na gazetkę.

        Niektórzy uczniowie należą do sekcji porządkowej, w której sprawują opiekę nad porządkiem w sali świet1icy oraz systematycznie dbają o kwiaty w kąciku zieleni. Ponadto dyżurni  z Grupy Wspomagającej czuwają nad sprawnym przebiegiem śniadania i obiadu, dzięki czemu spożywanie posiłku odbywa się bez utrudnień.

 

Do obowiązków uczniów należy:

-         porządkowanie swego miejsca pracy

-         dbałość o estetyczny wygląd świetlicy

-         odpowiedzialność za zniszczenie powstałe na terenie świetlicy

Podczas spożywania posiłków uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się przy stole.

Podczas poruszania się po mieście uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

          Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm i zasad zachowania się w różnych sytuacjach. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postaw asertywnych i empatii), a także ćwiczymy umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych  oraz wdrażamy do utrzymania porządku i czystości w czasie prowadzonych zajęć.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl