Witamy w Zespole Szkół Specjalnych w Zawierciu - istniejemy już ponad 50 lat !!!

 Nowa strona WWW oraz domena szkoły

 

Serdecznie zapraszamy na Naszą zupełnie nową stronę internetową szkoły dostępną pod adresem:ZSS-ZAWIERCIE.PLWszelkie najnowsze aktualności od chwili obecnej będzie można obserwować na Naszej nowej odświeżonej stronie.
Stara domena (adres: zsips-zawiercie.edu.pl) będzie jeszcze aktywna przez jakiś czas.

 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

 

20 listopada, w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF nasza szkoła zorganizowała "niebieski marsz", ulicami naszego miasta, pod hasłem #dlakażdegodziecka. Do wspólnych obchodów zaprosiliśmy Przedszkole nr 6, Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę Podstawową nr 8, Szkołę Podstawową nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące im S. Żeromskiego. Dla zaproszonych gości zorganizowaliśmy lekcję otwartą, na której przybliżyliśmy prawa dziecka. Rozmawialiśmy na temat przestrzegania tych praw oraz o bohaterce Malali, która walczy o prawa dzieci. Na zakończenie uczniowie wspólnie stworzyli własne kolaże z wybranymi prawami dziecka. Prace te zostaną wystawione w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu

 UWAGA UCZNIOWIE!!!

 

Ogłaszamy rekrutację do projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”

 

Zgłaszając swój udział w projekcie, macie możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w:

  • konsultacjach z doradcą zawodowym
  • szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych
  • kursach nadających uprawnienia
  • wizytach zawodowych u pracodawców
  • odpłatnych praktykach i stażach wakacyjnych
    (z wynagrodzeniem)

 

Szczegółowe informacje znajdziecie w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zamieszczonym na stronie szkoły oraz pod adresem http://www.zawiercie.powiat.pl/page/623,Nowa-jakosc-ksztalcenia-zawodowego-w-Powiecie-Zawiercianskim.html

 

Nie zwlekajcie - termin pierwszego naboru upływa
11 października 2019 r.

 

Beneficjent  projektu:  Powiat Zawierciański

Realizator projektu:  Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu

 

Dokumenty do pobrania pod linkami:

1 Regulamin uczestnictwa.

2 Formularz zgłoszeniowy 1a.

3. Formularz zgłoszeniowy 1b.

4. Deklaracja uczestnictwa.

5. Oświadczenie uczestnika projektu.

 ******************************************************************************************************************

 

W związku z  rozpoczęciem rekrutacji do projektu pn."Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim" - umieszczamy na stronie szkoły dokumenty niezbędne do wypełnienia, aby zostać uczestnikiem projektu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od 17.09 do 12.10. 2018 roku.

Zalaczniki: 

 *****************************************************

Wsparcie dla ZSS im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

Koszt całkowity projektu: 149 351 zł

Kwota dofinansowania: 133 151 zł

 

W dniu 13.06.2018r. Wicestarosta Zawierciański Bogusław Piotrowski uczestniczył w spotkaniu z rodzicami uczniów uczących się w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu mającym na celu promocję projektu pn.: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim", który będzierealizowany przez Powiat Zawierciański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu: 2 967 421,36 zł

Poziom dofinansowania: 95 %

Kwota dofinansowania: 2 819 050,29 zł

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.

 

CEL:

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 10 absolwentów jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli w okresie 1.09.2018r. - 31.08.2021r.

 

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW :

 

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA 14 UCZNIÓW I UCZENNIC

w sumie na 3 600,00 zł

 

KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW I UCZENNIC

1. kurs technik ogrodnik - 6 os.

2. monter zabudowy i robót wykończeniowych – 6 os.

3. kurs na pracownika pomocy kuchenno-gospodarczej - 2 os.

w sumie na  38 580, 00 zł

 

STAŻE/PRAKTYKI DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

Każdy uczeń za odbycie stażu / praktyki w wymiarze 150 h otrzyma 1600 zł stypendium dla 10 uczniów

w kierunkach:  ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pomocy kuchenno-gospodarczej

w sumie na 50 639,00 zł

 

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI ZAWODU/INSPEKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU:

 

KURSY KWALIFIKACYJNE/SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI / NAUCZYCIELEK ZAWODU

Dla 6 osób kurs wykorzystania TIK w nauczaniu

w sumie na 6 533,00 zł

 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK / INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1 osoba podejmie studia podyplomowe na kierunku technik ogrodnik lub monter wykończenia wnętrz

w sumie na 7 444,00 zł

 

DOPOSAŻENIE PRACOWNI w ZSiP im. Marii Grzegorzewskiej:

- pracownia rolnicza / produkcji rolniczej

m.in. tablica interaktywna, ekran projekcyjny, komputer, drukarka-skaner-kopiarka, tablica flipchart, szafki na narzędzia, pomoce dydaktyczne

 

- pracownia monter suchej zabudowy i wykończenia wnętrz m.in. tablica interaktywna, ekran projekcyjny, komputer, drukarka-skaner-kopiarka, tablica flipchart, szafki na narzędzia, pomoce dydaktyczne

w sumie na 42 555,00 zł

 

Najbliższa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 r.

 

 

Film Promujący Naszą Szkołękliknij !!!

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2018

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY -
SPECJALNA W ZAWIERCIU

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Gimnazjum nr 5

 Raport z ewaluacji zewnętrznej 

Szkoły Podstawowej nr 15

OSIĄGNIĘCIA

 

  

Ankiety

 

Ankiety

 

Licznik odwiedzin:
Administrator strony: Sławomir Głowacz & TM. Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl